• +90 242 316 89 86
  • info@world-treat.com

BİRM MİNERALİ

Birm

Sularda bulunması muhtemel demir ve mangan minerallerinin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinaların, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Sulardan demir ve mangan giderimi amacı ile, özel mineralli (As-Fe-Mn, Birm, Garnet, Turbidex vb.) otomatik olarak çalışan filtreler kullanılmaktadır.

Birm mineralinin katalizör olarak sudaki çözünmüş oksijen ile birlikte Fe+2’yi Fe +3 formuna çevirmektedir ve oluşan ferrik hidroksit çökelebilmekte ve kolayca filtrelenebilmektedir. Birm medyasının fiziksel özelliğinden dolayı sadece su ile ters yıkama yapılarak çökelen bileşikler kolayca dışarı atılabilmektedir. Aynı zamanda suda çözünmemesi veya demir giderimi esnasında tüketilmemesi sebebiyle diğer medyalara oranla çok fazla ekonomik avantaj sağlamaktadır. Demir Mangan Filtrelerinin dizaynı, ham su kapasitesi, fitrasyon hızı, demir ve mangan minerallerinin suda bulunma miktarına göre değişmektedir.